• Search…

 • Verkoopsvoorwaarden

  De prijzen op de webshop en catalogus van FOOTLINE BVBA zijn BTW inclusief. De prijzen zonder BTW kunnen ook worden geraadpleegd. Alle artikelen worden geleverd volgens beschikbaarheid. Prijzen en kortingen worden enkel indicatief meegedeeld en kunnen op elk moment veranderen.

  Betalingsvoorwaarden: alle verkopen en facturen zijn contant betaalbaar, tenzij andersluidende voorafgaandelijke schriftelijke overéénkomst welke vermeld is. Elke betaling na vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verhoging, bij wijze van schadevergoeding, mee van 15% van de factuur, met een minimum van 50 € – onverminderd een verwijlintrest van 2 % per maand op het achterstallige bedrag. Eventuele klachten dienen ons binnen de 5 dagen na levering te bereiken. Verzendingen per post gebeuren steeds op risico van de klant. In geval van geschil is enkel de rechtbank van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Footline bvba bevoegd.

  Vermelde transportprijzen/leveringen zijn enkel geldig voor Belgïe. Herroepingsrecht bij online aankopen: De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen die volgt op de factuurdatum. De consument hoeft enkel de kosten te dragen voor het terugsturen van de goederen.

  Contactgegevens: FOOTLINE BVBA, Schoondonkweg 18/8, B-2830 Willebroek. Tel. +32(0)3 4344272 GSM +32 (0)475-450222 of info@footline.be BTW-Nr. BE0550.984.051

  Shopping cart
  There are no products in the cart!
  Continue shopping